Külsan 1 ana banner
Empero tepe orta
Öztiryakiler
Anadolu Efes 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Anadolu Efes 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

16.08.2022 10:48:20

Şirket, 2021’de iklim krizi odaklı 104 proje hayata geçirdi, toplumsal kalkınma odaklı yatırımlarını da yüzde 30 oranında artırdı.

Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilirliği iş yapış şekillerinin merkezine alan Anadolu Efes, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.  Şirket, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde finansal su¨rdu¨ru¨lebilirligˆi sağlarken, aynı zamanda sosyal etkisini artırmak için çalışıyor. Topluma degˆer katan daha adil ve eşit bir dünyaya katkı sunarken c¸evresel etkisini de azaltma hedefiyle faaliyet yürütüyor. 2021’de iç ve dış paydaşlarından aldığı görüşlerle sürdürülebilirlik önceliklendirme analizini ve CEO’nun liderlik ettiği küresel sürdürülebilirlik yönetişim yapısını güncelleyen Anadolu Efes, 2021 yılı boyunca iklim krizi odaklı 107 milyon TL değerinde 104 projeye imza attı. Bir önceki raporlama dönemine göre toplumsal kalkınma odaklı yatırımlarını %30 oranında artırarak 12,6 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. 2022 yılında ise toplumsal kalkınma odaklı 40 projeye imza atmayı hedefliyor.  

Anadolu Efes, 5 Ağustos Dünya Bira Günü’nde 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Anadolu Efes’in operasyonlarının olduğu tüm ülkeleri kapsayan raporu; c¸alıs¸anlar, çevre, toplum ve degˆer zinciri boyunca yarattığı pozitif etkiyi ve Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan katkıyı ortaya koyuyor. 17 Küresel Amaç ışığında etki odaklı liderlik anlayışıyla çalışan şirket, 2021 raporunda yer verdiği 49 proje ile 15 hedef ve 36 alt hedefe katkı sunuyor. 2021 yılı raporu, önceki yıllardan farklı olarak, paydas¸ kapitalizmi ve degˆer yaratma anlayıs¸ının bir go¨stergesi olarak Du¨nya Ekonomik Forumu Uluslararası I·s¸ Konseyi’nin belirledigˆi Paydas¸ Kapitalizmi Metriklerini de go¨zetiyor.

“Sürdürülebilirlik faaliyetleri yönetim kurulu seviyesinde takip ediliyor”

Sadece bira üretmediklerini, bununla birlikte içinde bulundukları topluma değer katmayı öncelikleri arasına aldıklarını ifade eden Anadolu Efes Bira Grubu Bas¸kanı ve CEO Can Çaka, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde finansal su¨rdu¨ru¨lebilirligˆi yakalarken, sosyal ve toplumsal etkiyi artırmayı, c¸evresel etkiyi ise azaltmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla 2021 yılında başarıya giden yolda önemli adımlar attık. Önceliklendirme analizimizi faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalardaki iç ve dış paydaşlarımızı kapsayacak şekilde güncelledik. Su¨rdu¨ru¨lebilirligˆin kurumsal stratejimize entegrasyonunu en u¨st du¨zeye c¸ıkarmak adına 2021 yılında yo¨netis¸im yapımızı yeniledik. Bir önceki yıl çok sağlam bir yol haritası ile ortaya koyduğumuz 2030 hedeflerimiz ve Pozitif Etki Planı’mız rehberligˆinde faaliyet go¨sterdigˆimiz tu¨m u¨lkelerdeki su¨rdu¨ru¨lebilirlik c¸alıs¸malarını Ku¨resel Su¨rdu¨ru¨lebilirlik Komitesi ile tek bir merkezden yo¨netiyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz yönetim kurulu seviyesinde takip ediliyor” dedi.

“İklim krizi odaklı 107 milyon TL değerinde 104 projeye imza attık”

2021 yılının iklim krizinin sonuc¸larıyla daha da yu¨zles¸ilen bir yıl olduğuna değinen Çaka, “Raporlama döneminde tu¨m operasyonlarımızda, iklim krizi odaklı toplamda 107 milyon TL degˆerinde 104 proje gerc¸ekles¸tirerek çevresel etkimizi azaltmayı amaçladık. Yaptığımız çalışmalarla örneğin geçtiğimiz yıl bira u¨retim emisyon yogˆunlugˆunu  %7 oranında azalttık. Su verimliligˆini artırmak ve su risklerini minimize etmek adına 61 milyon TL degˆerini as¸an 30 projemiz bulunuyor. I·s¸ Du¨nyası Plastik Giris¸imi’ne verdiğimiz 2023 plastik taahhu¨dümüzün ise %63’ünü 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdik ve virgin plastik kullanımını toplamda 504 ton azalttık” diye konuştu.  

‘Eşit işe eşit ücret’ sunduğunu belgeledi

Bugün, operasyonlarını yürüttüğü tüm ülkelerde, toplam 8 bin 500’den fazla c¸alıs¸anı bulunan Anadolu Efes, fırsat eşitliğini her zaman önceliklendirirken, çeşitliliği ve kapsayıcılığı gözeten bir anlayış ile çalışıyor. Özellikle dünyada erkek egemen olarak algılanan bira sektöründe kadınların tüm birimlerde yapıcı ve dönüştürücü güç olduğuna inandıklarını belirten Çaka, “Tu¨rkiye operasyonlarımızda FMCG sektöründe “I·s¸’te Es¸it Kadın” sertifikasını alan ilk şirket olmuştuk. 2030 hedeflerimiz kapsamında 2023’e kadar cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunduğumuzu belgeleyeceğiz demiştik. 2023 yılına gelmeden 2021 raporlama döneminde ‘Es¸it is¸e es¸it u¨cret’ anlayıs¸ımızın bir go¨stergesi olarak, Tu¨rkiye, Moldova, Gu¨rcistan ve Kazakistan'da u¨cret politikasına göre cinsiyetler arası çalışan u¨cret oranında fark olmadığını, PricewaterhouseCooper’s’dan (PwC) bağımsız gu¨vence göru¨şu¨ alarak belgelendirdik” diye konuştu.

“Dayanıs¸ma ku¨ltu¨ru¨mu¨z kurulus¸umuzdan bu yana DNA’mızın bir parc¸ası” 

Çaka, finansal sürdürülebilirliği sağlarken bulundukları tu¨m u¨lkelerde, çok paydaşlı girişimlerle, etki alanlarını büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. 

Anadolu Efes, ku¨ltu¨r-sanattan spora, kadının gu¨c¸lenmesinden yerel kalkınmaya, tarımdan giris¸imcilik ekosistemine destek veren projelere yatırım yapmayı su¨rdu¨ru¨yor.  Degˆer zincirindeki tu¨m paydas¸ları gu¨c¸lendirme hedefiyle c¸alışan şirket, 2021 yılında bir önceki raporlama dönemine göre toplumsal kalkınma odaklı yatırımlarını %30 oranında artırarak 12,6 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. 2022 yılında ise toplumsal kalkınma odaklı 40 projeye imza atmayı hedefliyor.